logo_tensk
logo_iso
logo_esi_partner
logo_hp_partner
Slovensky

Energia a energetické zdroje

Plnohodnotné virtuálne prototypy pre energetiku a zdroje energie

industries_energy_oil

Ropa & Plyn

industries_energy_nuclear

Jadrová energia

industries_energy_fuel_cell

Palivové články

industries_energy_renewable

Obnoviteľné zdroje energie


Majetok spoločnosti Ballard Power Systems


Úspešné riadenie globálneho zásobovania energiou je kľúčová pre všetky infraštruktúry ako aj pre zachovanie terajšej tváre spoločenstva.

Výroba, distribúcia a predaj elektrickej energie vplýva na mnoho priemyselných odvetví, ktorých hlavnou úlohou je rozvinúť výrobu, alebo ustáliť a zabezpečiť bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok.

Naši zákazníci v oblasti energetiky a elektrickej energie čelia neustále sa meniacim výzvam, ktoré zahŕňajú v sebe riešenia týkajúce sa environmentálnych otázok, ale aj trvalej udržateľnosti, riadenia finančných rizík a prísnejších technických požiadaviek. Spoločnosti musia dodržiavať čoraz komplexnejšie požiadavky kladené legislatívou a zlepšiť prevádzkovú údržbu. Preto je efektívne využívať realistické simulácie viac ako inokedy, čím sa získa strategický význam pre udržanie konkurencieschopnosti a udržanie veľmi vysokej úrovne technickej inovácie.

Naši zákazníci v oblasti energetiky a elektrickej energie čelia neustále sa meniacim výzvam, ktoré zahŕňajú v sebe riešenia týkajúce sa environmentálnych otázok, ale aj trvalej udržateľnosti, riadenia finančných rizík a prísnejších technických požiadaviek. Spoločnosti musia dodržiavať čoraz komplexnejšie požiadavky kladené legislatívou a zlepšiť prevádzkovú údržbu. Preto je efektívne využívať realistické simulácie viac ako inokedy, čím sa získa strategický význam pre udržanie konkurencieschopnosti a udržanie veľmi vysokej úrovne technickej inovácie.

Správy - čerstvé informácie

Preparing for the Factory of the Future

Preparing for the Factory of the Future
As we enter the Fall season, we at ESI are eager to share with you recent news from the past weeks! We just released the latest issue of our magazine ESItalk, including a special report (page 4) covering precisely why and how ESI has initiated the next fundamental shift in Virtual Prototyping, stepping from Product Lifecycle Management into Product Performance Lifecycle, and bringing us that much closer to the Factory of the Future.
Following the acquisitions of ITI and Mineset last year, we’ve been excited to integrate these new technologies related to systems simulation and data analytics. Both technologies are cornerstones to push the envelope of Virtual Prototyping and enable the Factory of the Future, by optimizing the performance of a product throughout its lifecycle.


ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation

ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation
ESI VA One is the only full-frequency, single-environment simulation software available for solving a wide range of noise and vibration design challenges in automotive, aerospace, marine and industrial applications. VA One seamlessly combines Finite Elements, Boundary Elements and Statistical Energy Analysis into one flexible modeling environment. The 2016 release brings new enhancements to support engineers in accurately applying complex Aero-Vibro-Acoustic (AVA) loads to Statistical Energy Analysis (SEA) models, features enhanced acoustic predictive capabilities for FE models with complex flow, and delivers important performance and productivity enhancements.


Kalendár udalostí

Dátum Udalosť Popis Miesto
2012-OKT-23 Euroblech 2012 Medzinárodná výstava Technológie lisovania Hannover, Nemecko
2012-NOV-06 49. Zlievarenské dni

49. Zlievarenské dni v Brne

Brno
2012-NOV-07 JEC Americas 2012 Výstava a konferencia Kompozity Boston, USA
2012-NOV-15 VVA 12 Seminár Výskum a vývoj v automobilovom priemysle
Lázně Bělohrad
2012-NOV-21 PUCA 2012 Konferencia japonských užívateľov pre oblasť Inžiniering virtuálneho produktu Tokio, Japonsko
Zobraziť celý kalendár

Novinky - odporúčame do pozornosti

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications
In this new version, ESI has strengthened its solution with the new modules IDO.SolidMechanics and IDO.Elastic, while significantly improving pre-existing modules. Benefiting from ESI’s unique knowledge of material physics, the two new modules are based on a novel physical simulation solver, which provides unprecedented fidelity of real-time behavior for rigid and elastic parts.
Čítať viac >

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling <br />
The aerospace company has recently deployed an R&D project to demonstrate how they can use ESI’s Virtual Reality solution IC.IDO to conduct process design reviews and validation, to set-up new manufacturing and assembly processes, and to deliver interactive maintenance training. The project has already delivered successful results for Safran Nacelles, who intends to roll out Virtual Reality within the entire company. ESI IC.IDO has proven its ability to deliver Safran Nacelles greater agility in their design and development process, while promoting collaborative and interactive work.
Čítať viac >

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution
“ESI Virtual Seat Solution was used to determine the exact position of an occupant settling into the seat. We also used the software to simulate the inflation of the bladders and to determine how the bladders could change the posture of the seated occupant. This information allowed us to place the multi-contour bladder positions appropriately in the seat. Thanks to ESI Virtual Seat Solution we have been able to model the seat behavior and how it impacts the occupant’s position.” Missy A. Pereny, Seat Comfort Manager Lear Corporation.

Čítať viac >

Ste návštevníkom č: 4781            Všetky práva vyhradené TEN Slovakia s.r.o           Home Page    |    Prehlásenie    |    Kontakt