logo_tensk
logo_iso
logo_esi_partner
logo_hp_partner
Slovensky

História spoločnosti

     História našej spoločnosti siaha do roku 2001, kedy bola založená so zámerom vybudovať silnú inžiniersku kanceláriu poskytujúcu komplexné služby v oblasti numerických simulácií obecných úloh mechaniky kontinua, s vedľajším zameraním na informačné technológie. Ešte v tomto roku sme začali konzultácie s nadnárodnou spoločnosťou ESI Group o možnosti zastupovania záujmov tejto firmy na území Slovenskej republiky.

     Od začiatku roka 2002 sme sa stali výhradným zastúpením tejto spoločnosti pre Slovenskú republiku a Maďarsko. Táto zmena výrazným spôsobom ovplyvnila smerovanie spoločnosti a z inžinierskej kancelárie sa stala high-tech spoločnosť koordinujúca činnosti výskumu a vývoja. Našou prioritnou úlohou sa stal predaj softvérových produktov a licencií nadnárodnej spoločnosti, ktorá je svetovou jednotkou v oblasti špičkových technických riešení.

     Postupný záujem o naše služby a produkty spôsoboval posilnenie kapacít firmy po stránke informačných technológií: naša snaha vyjsť v ústrety zákazníkom pri poskytovaní riešení na kľúč mala za následok dohodu s ďalšou svetovou jednotkou, spoločnosťou Hewlett-Packard pri navrhovaní softvérového a hardvérového vybavenia výskumno-vývojových pracovísk na báze najnovších technológií IT. Táto aliancia trvá dodnes, už ôsmy rok sme strategickým partnerom na úrovni Preferred Partner.

     Od roku 2005 aktívne sledujeme dianie aj v oblasti rôznych technológií výroby: detailne sa venujeme problémom zvárania, tepelného spracovania, zlievarenstva a tvárneniu plechov (hlbokého ťahania) a kobercovín. Okrem poskytovania licencií na simuláciu procesov poskytujeme naše výpočtové kapacity na využívanie najmodernejších vedomostí v oblasti riešenia problémov výroby od návrhu nástrojov, validácie technologických postupov až po výslednú kontrolu kvality výrobku bez potreby vyrobenia fyzického prototypu.

     Naša digitálna „výrobná továreň“ sa stala úplnou v roku 2006, kedy sme do softvérového prostredia našej firmy implementovali i nástroje pre riešenie problémov vývoja a výroby kompozitových materiálov.

     Rok 2008 sa do histórie zapísal ďalšími významnými zmenami: popri predaji (licencovaní) softvérových riešení sme už ponúkali i konzultačné služby výskumu a vývoja, pričom paralelne s budovaním technického tímu sme získali prvý technický certifikát: v aliancii so slovenskou dcérskou spoločnosťou nemeckej Dekry sme prešli akreditáciou OSN na vykonávanie homologizačných skúšok autobusov podľa medzinárodných štandardov EHK č.66.0x a ako jediná slovenská spoločnosť sme začali poskytovať akreditované skúšky nelineárnych dynamických dejov - crash testov.

     V nadväznosti na tieto výkony, od roku 2009 sa systematicky venujeme i rozvoju experimentálnej mechaniky. V rámci interných výkonov sme skonštruovali  experimentálne zariadenie, pomocou ktorého je možné vykonávať technické merania v oblasti deformácií pomocou tenzometrov, a to na 48 statických, alebo 24 dynamických kanáloch. Súčasne s takýmto meraním sme schopní merať aj iné dynamické veličiny na ďalších 52 kanáloch a paralelne s takýmto meraním ukladať zábery z optických meracích zariadení pri frekvencii až 250 kHz. Merací systém je doplnený ďalšími meracími prípravkami, pomocou ktorých môžeme určiť veličiny potrebné pre počiatočné podmienky numerických simulácií.

     Riadeniu kvality v rámci spoločnosti sme sa venovali od začiatku jej existencie. Skúsenosti ostatných rokov a  dopyt trhu nás presvedčili o nutnosti integrovať moderné manažérske metódy riadenia kvality aj do našej spoločnosti, čo v roku 2011 vyústilo do integrácie noriem manažérstva kvality podľa ISO 9001, ochrany životného prostredia ISO 14001 a dátovej bezpečnosti ISO 27001 do našich systémov riadenia. V pravidelných intervaloch sa podrobujeme certifikačnému a kontrolnému auditu certifikačnej spoločnosti TUV-SUD SLOVAKIA, s.r.o. V súčasnosti sme high-tech spoločnosť poskytujúca špičkové riešenia výskumu a vývoja ako i inovácie výrobkov šité na mieru podľa požiadaviek objednávateľa.

Správy - čerstvé informácie

Preparing for the Factory of the Future

Preparing for the Factory of the Future
As we enter the Fall season, we at ESI are eager to share with you recent news from the past weeks! We just released the latest issue of our magazine ESItalk, including a special report (page 4) covering precisely why and how ESI has initiated the next fundamental shift in Virtual Prototyping, stepping from Product Lifecycle Management into Product Performance Lifecycle, and bringing us that much closer to the Factory of the Future.
Following the acquisitions of ITI and Mineset last year, we’ve been excited to integrate these new technologies related to systems simulation and data analytics. Both technologies are cornerstones to push the envelope of Virtual Prototyping and enable the Factory of the Future, by optimizing the performance of a product throughout its lifecycle.


ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation

ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation
ESI VA One is the only full-frequency, single-environment simulation software available for solving a wide range of noise and vibration design challenges in automotive, aerospace, marine and industrial applications. VA One seamlessly combines Finite Elements, Boundary Elements and Statistical Energy Analysis into one flexible modeling environment. The 2016 release brings new enhancements to support engineers in accurately applying complex Aero-Vibro-Acoustic (AVA) loads to Statistical Energy Analysis (SEA) models, features enhanced acoustic predictive capabilities for FE models with complex flow, and delivers important performance and productivity enhancements.


Kalendár udalostí

Dátum Udalosť Popis Miesto
2012-OKT-23 Euroblech 2012 Medzinárodná výstava Technológie lisovania Hannover, Nemecko
2012-NOV-06 49. Zlievarenské dni

49. Zlievarenské dni v Brne

Brno
2012-NOV-07 JEC Americas 2012 Výstava a konferencia Kompozity Boston, USA
2012-NOV-15 VVA 12 Seminár Výskum a vývoj v automobilovom priemysle
Lázně Bělohrad
2012-NOV-21 PUCA 2012 Konferencia japonských užívateľov pre oblasť Inžiniering virtuálneho produktu Tokio, Japonsko
Zobraziť celý kalendár

Novinky - odporúčame do pozornosti

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications
In this new version, ESI has strengthened its solution with the new modules IDO.SolidMechanics and IDO.Elastic, while significantly improving pre-existing modules. Benefiting from ESI’s unique knowledge of material physics, the two new modules are based on a novel physical simulation solver, which provides unprecedented fidelity of real-time behavior for rigid and elastic parts.
Čítať viac >

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling <br />
The aerospace company has recently deployed an R&D project to demonstrate how they can use ESI’s Virtual Reality solution IC.IDO to conduct process design reviews and validation, to set-up new manufacturing and assembly processes, and to deliver interactive maintenance training. The project has already delivered successful results for Safran Nacelles, who intends to roll out Virtual Reality within the entire company. ESI IC.IDO has proven its ability to deliver Safran Nacelles greater agility in their design and development process, while promoting collaborative and interactive work.
Čítať viac >

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution
“ESI Virtual Seat Solution was used to determine the exact position of an occupant settling into the seat. We also used the software to simulate the inflation of the bladders and to determine how the bladders could change the posture of the seated occupant. This information allowed us to place the multi-contour bladder positions appropriately in the seat. Thanks to ESI Virtual Seat Solution we have been able to model the seat behavior and how it impacts the occupant’s position.” Missy A. Pereny, Seat Comfort Manager Lear Corporation.

Čítať viac >

Ste návštevníkom č: 4812            Všetky práva vyhradené TEN Slovakia s.r.o           Home Page    |    Prehlásenie    |    Kontakt