logo_tensk
logo_iso
logo_esi_partner
logo_hp_partner
Slovensky

O spoločnosti

     Základnou činnosťou našej spoločnosti je zastupovanie nadnárodnej spoločnosti ESI Group na území Slovenskej republiky a Maďarska. Prvoradým cieľom je predávať alebo poskytovať dočasné právo na využívanie softvérových produktov umožňujúcich vykonávanie high-tech výskumných a vývojových činností. Ak je to pre partnera výhodné, tiež poskytujeme numerické riešenie jeho problémov alebo numerickú simuláciu rôznych procesov.

     V rámci tejto činnosti poskytujeme trvalé alebo dočasné právo využívať softvérové produkty v oblasti navrhovania prototypov, riešenia problémov výrobnej sféry, ako aj pri riešení komplexných úloh reálneho života. V oblasti prototypov poskytujeme komplexný súbor softvérov umožňujúcich riešenie lineárnych a nelineárnych úloh dynamiky, pružnosti a pevnosti, ako aj termomechaniky, včítane riešenia viazaných úloh. Pre výrobnú sféru disponujeme produktmi na vývoj technológií, nástrojov a prípravkov v oblasti zvárania, tepelného spracovania, plošného tvárnenia kovov, plastov a kobercovín, tiež máme komplexné riešenie na ladenie technológie výroby kompozitových materiálov všetkého druhu. Medzi špičkové riešenia patria aj softvérové produkty hutníckeho priemyslu, v rámci ktorého dokážeme ponúknuť riešenia šité na mieru - nezávisle na tom, či sa jedná o nástrojáreň, gravitačné, tlakové liatie, alebo iné špeciálne oblasti odlievania, včítame problémov plynulého (kontinuálneho) odlievania. Zákazník, ktorý potrebuje riešiť problémy interakcie okolia a produktu, alebo prototyp, tiež nájde u nás potrebné riešenie. Komplexný balík softvérov na numerické riešenie problémov vibroakustiky, prúdenia plynov, pár a kvapalín, ale aj elektromagnetickej kompatibility predurčuje úspech riešenia najzložitejších problémov mechaniky kontinua. Zákazníkovi neposkytujeme len softvérové produkty, ale zabezpečujeme i trvalú starostlivosť formou zabezpečenia školení, včítane tréningov pripravovaných na mieru. Technickú starostlivosť poskytujeme formou hot-line cez telefonickú alebo mailovú komunikáciu v materinskom jazyku užívateľa. Vďaka nášmu IT oddeleniu a aliancie s poprednými svetovými firmami IT, sme schopní dodať komplexné pracovisko digitálnej fabriky na kľúč, a to od jednoduchej pracovnej stanice až po zložité GRID systémy.

     Okrem obchodných aktivít naša spoločnosť vykonáva aj inžiniersku činnosť formou virtuálneho skúšobného laboratória, v rámci ktorej poskytujeme výkony využívajúc celú škálu produktového portfólia ESI Group: sme schopní vykonávať numerické riešenia a simulácie procesov podľa prianí zákazníkov, pričom do riešenia môžeme simultánne nasadiť rôzne softvérové produkty, čím zabezpečujeme maximálnu zhodu medzi realitou a výpočtovým modelom. Naše bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnosti dopravných prostriedkov hromadnej dopravy majú za následok, že sme uznávanou spoločnosťou pri vykonávaní virtuálnych skúšok bezpečnosti dopravných prostriedkov. Okrem crash testov každodenne ponúkame riešenia pre petrochemický, energetický aj stavebný priemysel, kde poskytujeme riešenia problémov starých zariadení zohľadnením ich prevádzkovej histórie, korózneho opotrebovania taktiež navrhujeme aj nové technické zariadenia. Špeciálnou oblasťou sú riešenia problémov výrobného odvetvia: aj keď naše aktivity v tomto smere napredujú pomalšie, čo je dôsledkom toho, že priemysel málo využíva uvedené high-tech riešenia, naši zákazníci čoraz častejšie objednávajú naše služby, čím dokážu odladiť celý výrobný proces bez zdĺhavých mechanických skúšok výrobku, navrhnúť potrebné nástroje bez časovo náročného fyzického prototypingu a majú pod kontrolou celý výrobný proces vďaka poskytovaných informácií, ktoré vo väčšine prípadov inou cestou ani nemôžu získať.

     Častým problémom nových zákazníkov je, do akej miery môžu veriť nami dodaných výsledkov. Preto okrem numerických simulácií vykonávame aj experimentálne merania, v rámci ktorých získavame potrebné vstupné údaje, alebo materiálové parametre, ale tiež verifikujeme naše výpočtové riešenia.

     Táto harmónia high-tech výpočtových metód a experimentálnej mechaniky sú zárukou vysokej kvality nami vykonanej práce, pričom jednotlivé aktivity sú implementované do prostredia spoločnosti v súlade s príslušnými normami manažérstva kvality a skúšobníctva.

Správy - čerstvé informácie

Preparing for the Factory of the Future

Preparing for the Factory of the Future
As we enter the Fall season, we at ESI are eager to share with you recent news from the past weeks! We just released the latest issue of our magazine ESItalk, including a special report (page 4) covering precisely why and how ESI has initiated the next fundamental shift in Virtual Prototyping, stepping from Product Lifecycle Management into Product Performance Lifecycle, and bringing us that much closer to the Factory of the Future.
Following the acquisitions of ITI and Mineset last year, we’ve been excited to integrate these new technologies related to systems simulation and data analytics. Both technologies are cornerstones to push the envelope of Virtual Prototyping and enable the Factory of the Future, by optimizing the performance of a product throughout its lifecycle.


ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation

ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation
ESI VA One is the only full-frequency, single-environment simulation software available for solving a wide range of noise and vibration design challenges in automotive, aerospace, marine and industrial applications. VA One seamlessly combines Finite Elements, Boundary Elements and Statistical Energy Analysis into one flexible modeling environment. The 2016 release brings new enhancements to support engineers in accurately applying complex Aero-Vibro-Acoustic (AVA) loads to Statistical Energy Analysis (SEA) models, features enhanced acoustic predictive capabilities for FE models with complex flow, and delivers important performance and productivity enhancements.


Kalendár udalostí

Dátum Udalosť Popis Miesto
2012-OKT-23 Euroblech 2012 Medzinárodná výstava Technológie lisovania Hannover, Nemecko
2012-NOV-06 49. Zlievarenské dni

49. Zlievarenské dni v Brne

Brno
2012-NOV-07 JEC Americas 2012 Výstava a konferencia Kompozity Boston, USA
2012-NOV-15 VVA 12 Seminár Výskum a vývoj v automobilovom priemysle
Lázně Bělohrad
2012-NOV-21 PUCA 2012 Konferencia japonských užívateľov pre oblasť Inžiniering virtuálneho produktu Tokio, Japonsko
Zobraziť celý kalendár

Novinky - odporúčame do pozornosti

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications
In this new version, ESI has strengthened its solution with the new modules IDO.SolidMechanics and IDO.Elastic, while significantly improving pre-existing modules. Benefiting from ESI’s unique knowledge of material physics, the two new modules are based on a novel physical simulation solver, which provides unprecedented fidelity of real-time behavior for rigid and elastic parts.
Čítať viac >

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling <br />
The aerospace company has recently deployed an R&D project to demonstrate how they can use ESI’s Virtual Reality solution IC.IDO to conduct process design reviews and validation, to set-up new manufacturing and assembly processes, and to deliver interactive maintenance training. The project has already delivered successful results for Safran Nacelles, who intends to roll out Virtual Reality within the entire company. ESI IC.IDO has proven its ability to deliver Safran Nacelles greater agility in their design and development process, while promoting collaborative and interactive work.
Čítať viac >

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution
“ESI Virtual Seat Solution was used to determine the exact position of an occupant settling into the seat. We also used the software to simulate the inflation of the bladders and to determine how the bladders could change the posture of the seated occupant. This information allowed us to place the multi-contour bladder positions appropriately in the seat. Thanks to ESI Virtual Seat Solution we have been able to model the seat behavior and how it impacts the occupant’s position.” Missy A. Pereny, Seat Comfort Manager Lear Corporation.

Čítať viac >

Ste návštevníkom č: 4791            Všetky práva vyhradené TEN Slovakia s.r.o           Home Page    |    Prehlásenie    |    Kontakt